Σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης

Η σύνδεση των οικιακών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων με τη κεντρική αποχέτευση  μόνο θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί αφού και οφέλη έχει για τη περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων άλλα και γλυτώνει τους […]