Σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης

Η σύνδεση των οικιακών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων με τη κεντρική αποχέτευση  μόνο θετικά μπορεί να αντιμετωπιστεί αφού και οφέλη έχει για τη περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτων άλλα και γλυτώνει τους χρήστες από το «πονοκέφαλο» της εκκένωσης του βόθρου.

Παρόλα αυτά το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης δεν ελέγχεται από εμάς και πολλές φόρες λειτούργει απρόβλεπτα. Για να προστατέψουμε λοιπόν το οικιακό δίκτυο μας και κατά προέκταση και τη κατοικία μας η την επιχείρηση μας από τις «δυσλειτουργίες του» προτεινουμε μια σειρά ενεργειών.

Προστασία από τις οσμές

Στο κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης αναπτύσσονται η  μεταφέρονται  οσμές. Οι οσμές αυτές μπορεί να οφείλονται κυρίως σε θειώδη ή βιοαέρια. Οι οσμές μέσω των αερίων ψάχνουν συνεχεία διόδους για να εκτονωθούν ή να αναδυθούν. Για να προστατέψουμε το δίκτυο μας από αυτές τις οσμές απαραίτητη ειναι η χρήση  οσμοπαγίδας, κοινώς μηχανοσίφονα. Μηχανοσιφονα υπάρχουν ανοικτού και κλειστού τύπου. Εμπειρικά εμείς προτιμάμε τα ανοικτού τύπου ,ιδανικά όταν είναι σε σύστημα διπλού μηχανοσιφονα.

Προτείνουμε να τοποθετείτε σε φρεάτιο εξωτερικά του κελύφους της κατοικίας και να είναι εύκολα προσβάσιμο για επιθεώρηση και συντήρηση. Τοποθετείτε πριν τη βαλβίδα αντεπιστροφής.

Αντιπλημμυρική προστασία

Ένα  πρόβλημα που μπορεί να εξελίχθη σε αρκετά σοβαρό, ειδικά αν υπάρχουν υπόγεια ή επίπεδα στο κέλυφος της κατοικίας μας χαμηλότερα από το ύψος του δρόμου είναι η επιστροφή υδάτων από το κεντρικό δίκτυο της αποχέτευσης. Το κεντρικό δίκτυο επιστρέφει λύματα προς το δίκτυο μας είτε γιατί δημιουργείτε φραγή της φυσικής του ροής, είτε γιατί υπερφορτίζεται από τις παράνομες συνδέσεις όμβριων σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. Για την προστασία του δικτύου μας επιλέγουμε

  • Η σύνδεση του μα αυτό της κεντρικής αποχέτευσης να γινεται στο χαμηλότερο σημείο του οικοπέδου μας (αν το οικόπεδο μας είναι πρανές , και αν μας το επιτρέπουν οι περιστάσεις)
  • Η τοποθέτηση συστημάτων αντιπλυμιρικης προστασίας.

Κύριο μέσο αντιπλημμυρικής προστασίας είναι η αντεπιστροφη βαλβίδα. Τοποθετείτε σε φρεάτιο μετα το μηχανοσιφωνο.  Πρέπει να είναι επισκέψιμη και να επιθεωρείτε τακτικα, γιαυτο αν τοποθετηθεί σε μεγάλο βάθος το φρεάτιο επισκέψεως πρεπει να είναι τόσο μεγάλο ώστε ο τεχνικός που θα την επιθεωρήσει εύκολα να κατέβει και να γονατησει.

Σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης